Plac 11579m2 Njegusi-Cetinje

Njegusi
NA UPIT
ID: 10537403
Na prodaju
Kontaktirajte nas
amforaproperty.com/Plac 11579m2 Njegusi-Cetinje
1 | 2
amforaproperty.com/Plac 11579m2 Njegusi-Cetinje
2 | 2

2041

Opis

Prodaje se plac, površine 11579m2, na Njegušima - u granicama Generalnog urbanističkog rješenja, po čijem planu namjene pripadaju prostoru predviđenom kao površine za turizam (turističko naselje).

Na navedenoj površini u okviru GUR-a Njeguši, planom je data mogućnost za izgradnju objekta turizma za eko selo (više objekata). 

-Minimalna površina zahvata za izgradnju eko sela iznosi 20.000m2

-Minimalna kategorizacija turističkog sela je 4 zvjezdiceM

-Maksimalni indeks zauzetosti pojedinačne urbanističke parcele je 0.2

-Maksimalni indeks izgrađenosti pojedinačne urbanističke parcele je 0.5

-Maksimalna spratnost za osnovni objekat turističkog sela je 3 etaže (P+2)

-Podrumske i suterenske etaže ulaze u obračun BRGP, osim ako se koriste za garažiranje.

Planom je data mogućnost fazne izgradnje , s tim što prioritet imaju zajednički sadržaji. Eko sela je potrebno raditi po principima ECO Lodge koncepta. Postoji mogućnost dokupa susjednih parcela površine 23543m2.

Detalji

  • Površina placa: 11579 m2

Pogodnosti

  • Pogled na more

Kontakt agent