Zakon o nekretninama

/////

Kupovina nepokretnosti

Prvi korak prilikom kupovine nepokretnosti jeste odabir nekretnine, pri cemu vam pomoc pruza nasa agencija  i naši agenti koji su dobro upoznati sa ponudom i cijenama na tržištu. Kada ste odabrali nekretninu, naredni korak je provjera dokumentacije, pravnog stanja, kao i pravnog statusa nekretnine. Pravno stanje nekretnine podrazumijeva da je prije nego što se sklopi kupoprodajni ugovor o nepokretnosti bitno provjeriti da li postoje treca lica koja imaju prava na nekretninu, da li je opterecena hipotekom i da li se nad njom vodi neki sudski spor.

Dokumentacija i vlasnistvo

Prije pristupanja zakljucenju i overi ugovora potrebno je pribaviti dokaze o pravu vlasništva na nepokretnosti koja je predmet prodaje (list nepokretnosti, ugovor o otkupu stana u društvenoj ili državnoj svojini, rešenje o nasledivanju, prethodni ugovori…), kao i izvršiti proveru da li je navedena nepokretnost opterecena kakvim teretom ili zabranama, te se uvidom u licnu kartu prodavca uvjeriti da li je prodavac lice koje se za to deklariše ili se radi o punomocniku ili nekom trecem licu.

Ugovor, ovjera ugovora, isplata

Ako su sve obaveze stranaka  ugovorene, pristupa se  potpisivanju  kupoprodajnog ugovora o nepokretnosti  kod nadleznog notara. Naredni korak je odlazak u poslovnu banku, gde se vrši prenos novca sa racuna kupca na racun prodavca.Nakon što je kupoprodajna cijena isplacena ,Prodavac ima obavezu da Kupcu izda potvrdu  ,kojom potvrdjuje da je trazeni iznos izmiren u cjelosti ,ovjerenu od strane nadleznog notara .Kupac ne postaje vlasnik kupljene nekretnine ovjerenim ugovorom, kao ni isplacenom sumom novca. Prema Zakonskim odredbama, kupac se smatra vlasnikom, tj stice pravo svojine, tek upisom u Katastar nepokretnosti. Stoga je bitno da kupac u što kracem roku od ovjere ugovora podnese zahtev nadležnom Katastru ili ovlasti notara , da se upiše kao vlasnik u evidenciji Katastra nepokretnosti.Kupac je obavezan da sve racune za korišcenje nekretnine,a koji su od strane Prodavca izmireni na dan potpisivanja ugovora ,prevede na svoje ime i da u roku od 15 dana preda poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava. Ako je kupcu ovo prva kupljena nekretnina oslobadja se placanja poreza na prenos apsolutnih prava u povrsini od 20m2,  s tim sto mora dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi od iste bio osloboden.

Upustva za strane drzavljane 

Veliki broj stranih investitora prepoznali su strucni tim nase agencije kao visoko kompetentan da može izaci u susret sa najboljim i provjerenim ponudama nekretnina na trzistu. Shodno zakonskim promjenama u Crnoj Gori za inostrane investitore u zadnjih nekoliko godina i uz pomoc nase Agencije za nekretnine na najlaksi moguci nacin cete doci do zeljene nekretnine.
Jos par bitnih stavki za sve investitore:

• Porez na nepokretnosti je 3%
• Porez na dobit u CG iznosi 9%.
• Prema podacima Bijele knjige iz 2018, Savjeta za inostrane investitore, neto inostrane investicije u Crnoj Gori u 2016. iznosile su 755 miliona dolara, a ulaganja po glavi stanovnika bila su jedna od najvecih u Evropi.
• Cinjenicu da je Crna Gora jedna od zemalja sa najbrzim razvojom dokazuje i MONSTAT-ov izvještaj za 2017. godinu, koji pokazuje porast broja stranih turista od 10,3% u odnosu na 2016.godinu (uz ukupan broj nocenja od 11 953 316).
• Prema podacima Svjetske banke, Crna Gora je poboljšala svoju poziciju za šest mjesta u Doing Business Report-u i trenutno je rangirana na 71. mjestu od 183 države.

Nakon svih informacija ,koje su nadamo se bile korisne ,preporucujemo Vam da kontaktirate nasu agenciju i spokojno zakoracite u svoj dom!